Същност на услугата

ВАЖНО ЗА КУПУВАЧА!

Услугата, за която Вие заплащате комисионно възнаграждение е комплексна, и се изразява в:

− Запознаване с актуалното състояние на пазара на недвижими имоти;

− предлагане на подходящи имоти, съобразени с търсенето на клиента;

− договаряне на оптимално устойчиви условия, между страните по сделката;

− осигуряване на юридическа и финансова обезпеченост на сделката;

− договаряне на индивидуални условия при използване на банкови продукти;

− организиране и координиране на страните по сделката през всичките й етапи.

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ…​