Същност на услугата

ВАЖНО ЗА КУПУВАЧА!

Услугата, за която Вие заплащате комисионно възнаграждение е комплексна и се изразява в:

  • Запознаване с актуалното състояние на пазара на недвижими имоти;
  • Предлагане на подходящи имоти, съобразени с търсенето на клиента;
  • Договаряне на оптимално устойчиви условия по сделката;
  • Юридическа обезпеченост на сделката;
  • Съдействие за финансиране на покупката чрез ипотечен или потребителски кредит при индивидуални условия чрез нашите партньори;
  • Организиране на сделката през всичките етапи от сключване на Предварителен договор за покупка до подписването на окончателен в нотариална форма и въвод във владение.

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!​​​​​