Общи условия

1. Общи разпоредби

Използването на настоящия сайт – www.republic.bg е въпрос на личен избор на потребителя и не обвързва двете страни по смисъла на ЗЗД. При желание от посетителя да продължи разглеждането на интегрираните „секции” с информация в republic.bg, същия се съгласява с целия обем на изложените по-долу условия.

“РЕПУБЛИК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД е посредник по сделки с недвижими имоти от всякакъв тип, на територията на Р. България. Следствие естеството на дейността, Ние сме администратор на лични данни и като такива се ангажираме да защитим тяхната поверителност, за да предпазим своите потребителите. Съхраняването и обработването на предоставената информация от физически лица е съобразена със ЗЗЛД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Когато сте потребител на нашите услуги, Вие се съгласявате, че ние използваме „бисквитки”, за да подобрим и персонализираме нашето съдържание, за да обследваме трафика и за защита от неразрешена употреба.

Всеки потребител на сайта се задължава да предостави верни данни при използване на контактната форма за Запитвания.

2. Авторски права

На сайта – www.republic.bg е публикувана информация отнасяща се до оферти за продажба или отдаване под наем на недвижими имоти. В отделен раздел е изложена полезна информация за пазарни тенденции, ключови моменти и особености при сделките с недвижими имоти на територията на Р. България. За индивидуална разработка обект на интелектуална собственост се счита външното визуално оформление вкл. подбора на цветовата гама, фирмения надпис/търговско наименование, вкл. логото с неговата форма. Всичко посочено по-горе е обект на авторски права и е защитено по Закона за авторското право. Всеки посетител може да използва необходимата му информация единствено за лична употреба и в никакъв случай с търговска цел.

Потребителя няма право да копира, модифицира, презентира или разпространява по някакъв начин изложената информация на сайта, без писменото съгласие на Управителя на фирмата.

3. Ограничаване на отговорността

“РЕПУБЛИК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД прави всичко възможно да поддържа точна и актуална информация без това да изключва възможността поради обективни причини да възникнат несъответствия или разминавания с  изложеното в сайта. Информацията на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. “Републик” полага необходимите усилия да я защити от посегателства и атаки от трети лица.

“РЕПУБЛИК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД не носи отговорност за гледни точки и субективни възприятия относно достоверноста, пълнотата и полезността на изложената информация на сайта.

4. Обновяване и актуализации

“РЕПУБЛИК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД си запазва правото да прави необходимите промени за поддържане дейността на сайта в т.ч. да актуализира изложената информация по всички секции в сайта, вкл. настоящото съобщение за Условията на ползване.

5. ДРУГИ

  • Бисквитки/cookies/ – В този уеб сайт се използват т. нар. текстови файлове – „бисквитки”, които могат да се запазят на твърдия диск на вашия компютър, за да ви предоставят по-добра функционалност. Пример: „Те ви предоставят възможността да продължите дадена сесия от момента до който сте я прекъснали.” Бисквитките нямат достъп и не могат да четат и променят други данни от Вашия компютър. Тяхното премахване става посредством изтриването им от историята на браузъра или промяна на настройките му.
  • Гугъл аналитикс/google analytics/ – Сайта е абониран за аналитична уеб услуга на Google Inc., която ни предоставя данни за потреблението, като получената информацията се използва за подробяване качеството на предлаганата услуга.