Кредит за покупка на недвижим имот – какво е важно да знаем..

   Покупката на недвижим имот е сериозна и скъпо струваща дългосрочна инвестиция, особено в по-развитите градове на България. Голяма част от потенциалните купувачи не разполагат с цялата сума, за да придобият желаното жилище. В такъв тип сделка често се използва услугата от кредитна институция, за да се до финансира предстоящата покупка. В наши дни все по-често се използват т. нар. ипотечни кредити от бъдещите новодомци.

   Ипотечни кредити са дългосрочни и се предоставят от банката на физически лица срещу залог/ипотека върху конкретен имот/ти. Размерът на кредита, който се отпуска в този случай зависи от пазарната оценка на имота, като изплащането му може да продължи в някой случай и в срок до 35 години.

   Ипотечният кредит се отпуска в две основни направления на:

  Целеви ипотечен кредит – това е по-често търсения продукт, като целта на усвояване на такъв кредит може да се изразява в следните аспекти:

 • За покупка на жилище;
 • За строителство/инвестиционен/;
 • За СМР и довършителни работи по недвижим имот;
 • За подобрения и реконструкция на недвижим имот;
 • За рефинансиране или обединяване на няколко задължения от банкови продукти.

   Нецелеви ипотечен кредит – това са потребителски кредити с ипотека. Банката отпуска средства без да следи за какво ще се изразходва отпусната сума.

   За да направите своя избор за вземане на кредит е необходимо много добре да сте запознати с условията и особеностите, свързани с ипотечните кредити.

    Условия, на които трябва да отговаря кредитоискателя:

 • Да бъде пълнолетен т.е. над 18 годишна възраст;
 • Да е назначен на постоянен трудов договор без срок на изпитване и стаж при настоящия работодател не по-малък от 3 месеца;
 • Да има „чиста” без просрочия кредитна история в ЦКР;
 • Да има редовно заплащани осигурителни вноски в НОИ.

   Не забравяйте, че ипотечния кредит е дългосрочен ангажимент, свързан с редица  постоянни разходи, като обичайните се изразяват в:

 • Такси, свързани с отпускането на кредит;
 • Такса за поддържане на разплащателна сметка, използване други продукти и услуги свързани с кредита;
 • Застраховка на недвижимия имот – задължителна;
 • Такса за оценка на имота, който ще служи за обезпечение;
 • Нотариална такса са придобиване на имота;
 • Такса за учредяване на ипотека върху жилището;
 • Такса за вписване в Агенция по вписванията;
 • Местен данък за придобиване на имота.

   При закупуване на недвижим имот чрез кредит за покупка се учредява ипотека в полза на банката кредитор. Разграничаваме два вида ипотеки в зависимост предназначението на отпуснатите парични средства и обекта на залог. Обичайно имота, който придобиваме е обект на разглеждане от банката, но имаме опция да предложим друг наш собствен недвижим имот да бъде обект на Ипотеката. Понастоящем в зависимост от обекта на обезпечение и направлението на паричните средства, разграничаваме два вида ипотеки: законна и договорна.

  При Законната ипотека акцента е имота, който придобиваме и цялата сума по изтегления кредит се използва за заплащане или доплащане на продажната цена. В Нотариалния акт за покупко – продажба се вписва, че остатъкът от дължимата сума ще бъде внесен от банката-кредитор и се изготвя молба до съдия по вписванията за вписване на законна ипотека.

  Законова ипотека – Законовата ипотека не е предмет на отделен договор, а възниква вследствие на самия договор за кредит. При учредяването и се подписва молба едностранно, само от кредитодателя. Законна ипотека може да бъде вписана само тогава, когато следните условия са изпълнени:

 • Взимате кредит или заем, с цел покупка на имот;
 • Размерът на заема, който ви се отпуска НЕ е по-голям от продажната цена;
 • Целият размер на заема служи единствено за покупката на имота;
 • Заемът е отпуснат или от банка, или от продавача на имота;

 

  Договорна ипотека ни предоставя повече гъвкавост при структуриране на кредита и направленията, за които се използва сумата по него. При този вид ипотека можем да посочим друг имот за обезпечение или да изтеглим част от сумата по кредита по друго основание различно от закупуване на недвижим имот. Например да вложим средства за обзавеждане или да ремонтираме старо жилище, а в случая се допуска и да посочим инвестиционна цел в бъдещ недвижим имот. Сделки с вписване на Договорна ипотека по партидата на недвижим имот са по-сложни за изпълнение от юридическа гледна точка и крият повече рискове за всички участници. По тази причина върху материалния интерес на сделката се заплащат по високи нотариални такси.

  Преди да пристъпите към закупуване на имот, е добре да се консултирате със специалист, кредитен инспектор или посредник на недвижими имоти, който да ви ориентира в допустимия размер кредит, размер на вноска за погасяване и др. съществени детайли. Препоръчително е вноската по кредита да не надвишава половината размер на нетния ви доход, за да имате възможността комфортно да погасявате останалите свои ежемесечни разходи.

   Трябва да знаете, че кредит за покупка ще ви бъде отпуснат след обследване на вашите възможности за издължаването му, изготвяне на пазарна и юридическа оценка на посочения обект за ипотекиране. За да изглеждате благонадежден при обследването ви от банката е необходимо да посочите размер на собствени средства, които ще вложите. Техния размер е желателно да бъде не по-малко от 10 % от цената на недвижимия имот, който ще придобивате.

   При „нецелеви” кредити, такива с основание различно от покупко-продажба на недвижим имот, размера на отпуснатата сума спрямо пазарната оценка в процентно изражение е по-нисък от този при „целеви” – за покупка.

 

   Професионалната асистенция ще ви спести много нерви и средства. Консултантите на “Републик недвижими имоти” ЕООД са запознати с всички подробности в областта на ипотечното кредитиране и ще ви запознаят с особеностите спрямо вашата необходимост. Гарантирано: „По-добри условия при по- малки усилия.”

Доверете ни се!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *